Home

Welcome to My New Blog

  • हे माणसा पवित्र होशील का?

    नवम्बर 10, 2019 by

    जगाच्या या वणव्यात पाण्याची संथ धार वाहून नेहशील का? हे माणसा पवित्र होशील का? मोह-मायेच्या या दुनियेतून स्वतःचा शोध घेशील का? हे माणसा पवित्र होशील का? हवस भरलेल्या या दुनियेत वैरागी होशील का? हे माणसा पवित्र होशील का? अत्याचारी या दुनियेत संवेदनशील होशील का? हे माणसा पवित्र होशील का? माणसाने माणसासारखे वागावे हे समजून घेशील… और पढ़े

  • यश नसत एखाद्याला…

    नवम्बर 8, 2019 by

    माणसाला जो पर्यंत त्याच्या परिस्थितीची जाणीव होत नाही तोपर्यंत तो त्याच्या लक्षाच्या मागे लागत नाही. गरज असते तर फक्त परिस्थितीच्या जाणीवेची, पण परिस्थितीची जाणीव झाल्यावरच लक्ष साध्य होत असे नाही. त्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतात. काही माणसांना लक्ष साध्य होत पण काही माणसांना लक्ष साध्य होत नाही. त्यांचे कष्ट कमी पडलेले असतात असं नाही. तर त्यांनीही… और पढ़े

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started