Home

Welcome to My New Blog

  • मानलं तर…

    अगस्त 6, 2019 by

    प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात, “Positive and negative” तसंच आपल्या जीवनात त्या घडत असतात. मग त्याचे परिणाम चांगले असू शकतात अथवा वाईट असू शकतात.”यश नसतं एखाद्याच्या आयुष्यात मग त्याला वाऱ्यावर सोडून देयचं का? अश्याच Positive and negative गोष्टी यामध्ये मांडल्यात. मानलं तर देव नाही तर दगड भोगलं तर सुख नाही तर दुख घेतला तर श्वास… और पढ़े

  • स्वप्नातली तू

    जुलाई 30, 2019 by

    प्रत्येक गोष्ट आपल्याला मिळतेच असं नसतं आणि तिथे आपले कष्ट कमी पडले असं ही नसतं. त्यामागचं कारण वेगळं असतं आणि तेच कारण आपल्याला समजत नाही. पण जे काही होतं ते आपल्या चांगल्यासाठीच होत मग ती गोष्ट आपल्याला मिळो अथवा न मिळो….. काही गोष्टी फक्त ठरवायच्या असतातपण त्या पूर्ण होत नसतात.काही ध्येय हे फक्त ठरवण्यासाठी असतातपण… और पढ़े

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started